سفال 15 شال قزوین
سفال 15 سانتی شال قزوین
خیلی بد بد معمولی خوب عالی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.